Opleiding

Healing & Reading

In de drie jaar durende Opleiding Healing en Reading word je opgeleid tot het zelfstandig kunnen geven van healingen en readings. In de opleiding zijn een aantal verplichte onderdelen die je moet doen wil je een diploma ontvangen. (zie studie reglement)

Om zo zuiver mogelijk als healer reader te kunnen werken, is het belangrijk dat je op jezelf kunt reflecteren en naar je eigen patronen, blokkades en gedragingen durft te kijken. En dat je deze blokkades en gedragingen daar waar mogelijk opgeruimd hebt of opruimt.

Om de opleiding met goed gevolg te kunnen doorlopen, is het noodzakelijk om een open en liefdevolle houding naar jezelf en je eigen ontwikkeling te hebben. Het eigen groeiproces en het helen van jezelf nemen een centrale plaats in de opleiding in. Hoewel de opleiding therapeutisch werkt is het geen therapiegroep.

Data opleiding

Deze opleiding is gestart in 2022

Lesdagen 2025 (3e leerjaar)

11 januari
1 en 15 februari
8 en 22 maart
12 april
10 en 24 mei
14 en 28 juni
23 augustus
13 september
11 en 25 oktober
15 november

29 november afsluiting opleiding

Toelatingsvoorwaarden

9

Het hebben gevolgd van het voorbereidende jaar van de Opleiding Healing & Reading (‘Reis door de chakra’s’ en eventueel ‘Liefdesenergie en Genezen’) of een gelijkwaardige opleiding elders;

9

Het vóór aanvang van de opleiding hebben gehad van een actuele aura- en chakrareading.

9

Een open houding naar jezelf en anderen;

9

De opleiding en cursussen zijn voor iedereen toegankelijk die interesse heeft in energetisch werken en zich daarin verder wil ontwikkelen.

9

Nieuwsgierig zijn naar je eigen ontwikkeling en die van anderen;

9

Het hebben van voldoende innerlijke basis en veiligheid om processen in jezelf zelfstandig aan te kunnen gaan.

Structuur van de opleiding

De opleiding bestaat uit vier lesjaren. Eén voorbereidend jaar waarin je de cursussen ‘Reis door de chakra’s en ‘Liefdesenergie en Genezen’ volgt. Dit jaar kan ook afzonderlijk worden gevolgd. En aansluitend een drie jaar durende jaartraining. Voor de inhoud van het voorbereidende jaar verwijzen we je naar de pagina cursussen op deze website.

Inhoud van de 3 jaar durende opleiding

In het eerste anderhalf jaar staan de zeven hoofdchakra’s centraal. Er wordt geleerd deze chakra’s te readen en healen.

De theorie van de verschillen de gebieden wordt behandeld. Er staan specifieke healingen en thema’s op het lesprogramma (o.a. helen vanuit onvoorwaardelijke liefde, spirituele begeleiders, het helen van de geslachtsorganen, Supreme Being energie, Christuskracht energie, telepathische kanalen, overdracht en tegenoverdracht, chelatie, healing op afstand, healing van koorden, healing van de geslachtsorganen, de botten, de verschillende auralagen).

Het laatste anderhalf jaar ligt het accent op het opbouwen van vaardigheden om zelfstandig een aura-en chakrareading te kunnen geven. Onder supervisie van (gast)docenten, zal er geoefend worden op mensen buiten de lesgroep.

Daarnaast worden er specifieke thema’s en bijzondere healingen behandeld (o.a. seksualiteit, vorige levensaura, healing van kinderen, de informatieringen, relatie-healing, healing van de organen en gewrichten).

Tijdsinvestering Opleiding Healing en Reading

De tijdsinvestering van de voorbereidende cursussen in het voorbereidende jaar bestaat uit:

 • 10-wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur voor de cursus ‘Reis door de chakra’s’.
 • 7-wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur voor de cursus ‘Liefdesenergie en genezen’.

Per bijeenkomst staat één onderwerp centraal. Er is geen verplichte literatuur. De huiswerkopdrachten zijn niet verplicht.

De tijdsinvestering van de drie jaar durende opleiding is als volgt:

 • Elk lesjaar bestaat uit 15 hele zaterdagen (10.00 – 17.00 uur);
 • Per lesjaar is er verplichte en/of aanbevolen literatuur die gelezen moet worden;
 • Gedurende de gehele opleiding worden er verplichte huiswerkopdrachten gegeven die je in wisselende intervisiegroepen oefent. Je dient hiervan een verslag te schrijven. Deze huiswerkopdrachten zijn in het 1e en 2e lesjaar maandelijks. In het 3e lesjaar is de frequentie lager;
 • Ter ondersteuning van het eigen groei- en bewustwordingsproces zijn er gedurende de gehele opleiding individuele huiswerkopdrachten. In het 1e en 2e lesjaar zijn deze opdrachten specifiek gericht op de chakra’s;
 • Gedurende de gehele opleiding dien je van de lesdagen reflectieverslagen te schrijven;
 • In het 1e en/of 2e lesjaar word je geacht samen met een medeleerling een presentatie over één van de chakra’s te geven;
 • In het 2e lesjaar is er een verplichte opdracht om een serie van vijf wekelijkse healingen te geven aan en te ontvangen van een medeleerling uit de lesgroep. Je dient daarvan een verslag te schrijven (zowel als healer als healee) met behulp van evaluatievragen die in de lesmap staan;
 • Aan het einde van het 1e en 2e lesjaar word je geëvalueerd. Het 3e lesjaar wordt afgesloten met het verplicht schrijven van een scriptie over het eigen groeiproces en de eigen ontwikkeling, met als uitgangspunt de zeven hoofdchakra’s. Deze scriptie wordt individueel besproken met de vaste docent, Daniëlla Hagenaars;
 • De studiebelasting is gemiddeld 4 uur per week. Hieronder vallen alle bovengenoemde investeringen als wel zelfstudie.

Aanmeldprocedure

Je kunt je voor de opleiding via het aanmeldformulier op deze website aanmelden.

Door je aanmelding verklaar je jezelf akkoord met het studiereglement wat op deze website is opgenomen.

Daarna volgt een kennismakingsgesprek met de vaste docent, Daniëlla Hagenaars. Als er wederzijdse overeenstemming is, krijg je een schriftelijke bevestiging van deelname aan de opleiding.

Aanmeldprocedure

Je kunt je voor de opleiding via het aanmeldformulier op deze website aanmelden.

Door je aanmelding verklaar je jezelf akkoord met het studiereglement wat op deze website is opgenomen.

Daarna volgt een kennismakingsgesprek met de vaste docent, Daniëlla Hagenaars. Als er wederzijdse overeenstemming is, krijg je een schriftelijke bevestiging van deelname aan de opleiding.